Cheese_logo-06

עמדת צילום מגניבה לאירעים!

Cheese_logo-06

עמדת צילום מגניבה לאירעים!

כולנו מחייכים, חלקנו יותר או פחות.
לכל אחד יש חיוך אישי, מיוחד.
חיוך הוא סימן ההיכר שלנו, הדבר השונה שמחבר בין כולנו.

חייכו יותר!
זה בריא, זה יפה, זה אמיתי,
וזה גורם לכם ולאנשים מסביב להרגיש הרבה יותר טוב!
אם בעולם היו עוד כמה חיוכים, הדברים היו הרבה יותר פשוטים 😉

אם גרמנו לך לחייך היום, עשינו את שלנו.
שמרו את המזכרת, ואל תפסיקו לחייך!

כולנו מחייכים, חלקנו יותר או פחות.
לכל אחד יש חיוך אישי, מיוחד.
חיוך הוא סימן ההיכר שלנו, הדבר השונה שמחבר בין כולנו.

חייכו יותר!
זה בריא, זה יפה, זה אמיתי,
וזה גורם לכם ולאנשים מסביב להרגיש הרבה יותר טוב!
אם בעולם היו עוד כמה חיוכים, הדברים היו הרבה יותר פשוטים 😉

אם גרמנו לך לחייך היום, עשינו את שלנו.
שמרו את המזכרת, ואל תפסיקו לחייך!

Artboard 12
Artboard 13
Artboard 14
Artboard 12
Artboard 13
Artboard 14
DSC_8805
DSC_8785